Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ako zákazník internetového obchodu www.shopdetom.sk máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Ako zákazník internetového obchodu www.shopdetom.sk máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v nadväznosti na ustanovenia čl. VI. (odstúpenie od zmluvy) všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovom obchode. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listom zaslaným poštou na adresu: Pergolari s.r.o., Agátová 6, 943 01 Štúrovo spolu so zakúpeným tovarom alebo na e-mail: info@shopdetom.sk. Na tento účel môžete použiť vzor na písomné odstúpenie od zmluvy.

Na stiahnutie: Formulár na odstúpenie od zmluvy